Velkommen til Bortekamp

- Kampen mot spillavhengighet

Bortekamp er en frivillig organisasjon som arbeider med spilleproblemer. Vi har fokus på både pengespill og dataspill.

Bortekamp sin historie startet som et prosjekt med fotballspilleren Ørjan Hopen i hovedrollen.

Gjennom noen intense og nære måneder lærte vi mye om selve avhengigheten og årsakssammenhenger. Vi fikk også et innblikk i hvordan Ørjan jobbet mentalt med å overvinne trangen til å gamble.

Denne reisen er starten på Bortekamp som en frivillig organisasjon som ønsker å hjelpe flere.

Vår visjon er å gi flest mulige med spilleproblemer og deres pårørende den tapte livskvaliteten tilbake.

Våre verdier er medmenneskelig, innovativ og målrettet.

VÅRT ARBEID

INFORMERE

Spillavhengighet er et tabubelagt tema. Kunnskapen om spillavhengighet i samfunnet er lav.
Vi vil fjerne tabuene og øke kunnskapen om spillavhengighet.
Dette gjør vi gjennom å holde foredrag i bedrifter og på konferanser, fortelle historiene til de avhengige og deres pårørende.

FOREBYGGE

Kunnskap forebygger. Vi ønsker å forebygge spilleproblemer gjennom kunnskapsoverføring til målgrupper av barn og ungdom som kan utvikle spilleproblemer. En av målgruppene er idrettsungdom.

UTVIKLE

I samarbeid med sterke fagmiljø og SuperEgo har vi startet utviklingen av en app som skal gi hjelp til de som har spilleproblemer eller har blitt avhengige. Lanseres høsten 2019.

BEHANDLE

I samarbeid med markedets beste rådgivere og behandlerapparat kan vi etterhvert tilby et helhetlig hjelpeprogram for de avhengige. Vi kaller det Bortekamp-metoden.