[qode_advanced_tabs title_layout="with_icon" title_tag="h2"][qode_advanced_tab icon_pack="font_awesome" icxon="fa-info" tab_title="PENGESPILL"]

Spilleavhengighet kan sies å være en tilstand hvor man ikke klarer å kontrollere lysten til å spille og hvor spillingen får negative konsekvenser. Lidelsen består av hyppige gjentatte episoder med pengespill som dominerer pasientens liv på en måte som skader sosiale, yrkesmessige, materielle og familiære forhold. Kilde: KoRus Øst I Norge i aldersgruppen 16 – 74 år finnes det 122.000 risiko- eller problemspillere. Av disse er 34.000 problemspillere (spilleavhengige). Kilde: Universitet i Bergen (UIB), 2016.

[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab icon_pack="font_awesome" tab_title="SIDE 2"]

4 av disse kriteriene må være tilstede for å bli diagnostisert som spilleavhengig:

• Tenker stadig på spill og blir «fraværende» når han/hun spiller/tenker på spill.

• Spiller oftere og med større innsats for å oppnå ønsket spenning/effekt.

• Har gang på gang forsøkt å redusere innsatsen eller slutte å spille.

• Er rastløs eller irritert ved forsøk på å begrense eller slutte å spille.

• Spiller for å glemme eller slippe å tenke på dagligdagse problemer.

• Vender tilbake til spillestedet for å vinne tilbake det tapte.

• Lyver for familie og omgangskrets for å skjule omfanget av spillingen.

• Forsømt eller mistet personlige forhold, jobb eller utdanning på grunn av spill.

• Regner med at familie eller andre kan løse de økonomiske vanskene som har oppstått på grunn av spill.

Kilde: KoRus Øst

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs]
[qode_advanced_tabs title_layout="with_icon" title_tag="h2"][qode_advanced_tab icon_pack="font_awesome" icxon="fa-info" tab_title="DATASPILL"]

Dataspillavhengighet blir fra 2019 regnet som psykisk lidelse av Verdens helseorganisasjon (WHO). For å få diagnosen må spilleproblemet må være vedvarende eller komme stadig tilbake. I tillegg må det i alvorlig grad hindre deg i å fungere personlig, sosialt, på skolen, på jobb, eller andre områder. Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO) I Norge er 2.8% og 0.5% kategorisert som henholdsvis problemdataspiller og dataspillavhengig i alderen 16 – 74 år. Kilde: Universitetet i Bergen (UIB), 2016.

[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab icon_pack="font_awesome" tab_title="SIDE 2"]

Faresignaler:

• Frustrasjon, sinne og humørsvingninger
• Aggressiv (utagerende) reaksjon ved tap av spilletid.
• Mye konflikter i nære relasjoner.
• Melder seg ut av familielivet.
• Fravær fra skole og jobb.
• Avbrutt skolegang og jobb.
• Tap av søvn, vekttap/vektøkning, dårlig hygiene.
• Bruker stadig mer tid på spilling.
• Isolerer seg.
• Ensformig kosthold.
Kilde: Spillavhengighet Norge

[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs]